Equip

La Fundació EIR – El Niu està constituïda per un equip de professionals amb una visió humanista de l’educació el qual aposta per un model d’aprenentatge holístic per tal de promoure el desenvolupament integral de la persona. Creiem que l’infant o jove ha de ser protagonista del seu propi aprenentatge entenent-lo  com un procés personalitzat i inclusiu. Per això disposem dels següents perfils professionals:

La diversitat de perfils professionals del nostra equip enriqueix el projecte de l’escola. Un projecte comú que es basa en afavorir el benestar emocional, el creixement personal i l’aprenentatge significatiu del nostre alumant.  Treballem conjuntament fent reunions de cicle i de claustre per tal d’enriquir la nostra metodologia al marc de valors pel qual apostem, establint mecanismes d’avaluació multidisciplinària orientada a proporcionar competències per a la vida.

Dins l’equip professional disposem d’una amplia diversitat de titulacions que complementen el nostre marc teòric:

  • Postgrau en Bindig
  • Màster en neuropsicopedagogia
  • Màster en neuropsicologia
  • Màster en psicologia sistèmica
  • Postgrau de Fisioteràpia en Pediatria
  • Tècnic superior en Integració Social
  • Art dramàtic i teatre musical
  • Màster en psicoteràpia física
  • Interpretació de Llengua de Signes Catalana (LSC)
  • Picture Exchange Communication System (PECS®)
  • TEACCH
  • Anàlisi Aplicat de la Conducta (ABA)